Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Θερινό Βιβλιοστάσιο, μια διαφορετική «έκθεση βιβλίου», που διοργανώνεται από τη Σύμπραξη Εκδοτικών Εγχειρημάτων, μια ιδιαίτερη συνάντηση μικρών εκδοτικών εγχειρημάτων με διαφορετικές αφετηρίες αλλά συνδιαλεγόμενες διαδρομές.