Άντον Πάννεκουκ

Όσον αφορά το βιογραφικό μου σημείωμα, θα ήταν υπεραρκετό να αναφέρετε ότι γεννήθηκα το 1873, ότι μπήκα στο σοσιαλιστικό κόμμα το 1900, ότι υπήρξα δραστήριο μέλος του γερμανικού σοσιαλιστικού κόμματος από το 1906 έως το 1914 και ότι από το 1918 ήμουν καθηγητής αστρονομίας και μαθηματικών στο Άμστερνταμ. Από το συγγραφικό έργο μου θα μου αρκούσε να αναφέρετε τα Εργατικά Συμβούλια (απόσπασμα από επιστολή του Πάννεκουκ το 1953).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ