Τάκης Νικολόπουλος

Ο Τάκης Νικολόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδάξει μαθήματα δικαίου και πολιτικής περιβάλλοντος καθώς και μαθήματα του ευρύτερου γνωστικού πεδίου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Βιβλία του/της συγγραφέα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ